Hulp gevraagd bij nader onderzoek externe veiligheid

Skip to end of metadata

Go to start of metadata

Context:

In kader van MER/Chw-BP Floriade is 2D-gerekend met RBM2 aan groepsrisico's. Zowel voor het evenement als Floriade wijk, blijken de berekende GR-niveaus overigens afhankelijk van de concrete gebiedsontwikkeling (en die ligt niet vast, maar is met paar scenario's doorgerekend) relatief laag. Zo tussen de 0,1-0,5 X OW. Uitgangspunt hierbij is dat de 30 m zone vanaf de A6 niet wordt bebouwd en de 100%-letaliteit (80 m) in beperkte mate).

Gewenst vervolg:

Nu willen we meer inzoomen (anticiperend op de nieuwe OW) naar de drie optredende scenario's, en vooral het (gebieds)effect van deze scenario's door het 3D-heuvellandschap, beschouwen tot ca. 200 m afstand vanaf de A6, in termen van de bescherming van mensen voor zowel het evenement (onbeschermd buiten) als voor Floriadewijk (beschermd door gebouw).

Immers, deze gebiedsmaatregel bepaalt de noodzaak (waarschijnlijk geen effecten van plasbrand meer te verwachten) en de zinvolheid van maatregelen op gebouwniveau (met name scenario explosie/gifwolk) en bv. schuilmogelijkheden op gebiedsniveau.

Vraag:

De vraag is bij welk(onderzoeks-en /of kennis)instituten of adviesbureaus, liefst combinatie hiervan kunnen we een degelijke opdracht het beste wegzetten?

Gelet op de planning – uitnodiging van marktpartijen medio maart 2018 - is enige haast geboden en moeten de resultaten van  het onderzoek liefst al eind februari 2018 worden opgeleverd.

 

Ik hoor graag jullie suggesties.

 

Bijgevoegd: A4-tje nader onderzoek

 

mvg

 

Gert-Jan vd Bovenkamp

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.