Ondergrens kwetsbaarheid

Skip to end of metadata

Go to start of metadata

Over de niet-limitatieve opsomming van (beperkt) kwetsbare objecten in het Bevi raken we voorlopig niet uitgesproken. Ik doe een poging om de ondergrens vast te leggen door te stellen: bouwwerken waarin alleen sprake is van een 'lichte industriefunctie' of 'overige gebruiksfunctie', zoals beschreven in het Bouwbesluit, zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten.

Immers: er zijn in die gebouwen geen personen aanwezig die beschermd moeten worden.

Reacties

Login om reacties te bekijken en te plaatsen. Heeft u nog geen login, registreer dan als gebruiker. Als gebruiker heeft u de mogelijkheid om reacties te bekijken en te plaatsen, deel te nemen aan discussies, om een eigen profiel aan te maken en krijgt u toegang tot de wie-is-wie.