Afwegingskader risicobeleid en rampenbestrijding

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Onderzoek gericht op de verbetering van de externe veiligheidsadviezen vanuit de regio's.In het rapport zijn de knelpunten bij de advisering over externe veiligheidsrisico's inzichtelijk gemaakt.

Download de publicatie
Publicatiedatum
2011
Opsteller

TU Delft in opdracht van NVBR

Type DocumentAchtergrondinformatie