Basisnet weg, Eindrapportage

Samenvatting

In hoofdrapportage en bijlagerapport worden de verschillende aspecten van het Basisnet Weg toegelicht. Het vervoer van gevaarlijke stoffen blijft mogelijk, maar er worden grenzen gesteld aan de risico's. Ruimtelijke ontwikkeling langs infrastructuur moet verantwoord plaatsvinden. Langs een aantal wegen komen dan ook zones waar ruimtelijke beperkingen zullen gelden.

Download de publicatie
Publicatiedatum
oktober2009
Opsteller

ministerie van Verkeer en Waterstaat

Type DocumentAchtergrondinformatie