Beschouwing aandachtsgebieden en groepsrisico

Samenvatting

Om groepsrisico in de ruimtelijke ordening beter hanteerbaar te maken is in het project Modernisering omgevingsveiligheid van het ministerie van IenW een nieuwe methodiek ontwikkeld. Deze methodiek werkt met aandachtsgebieden. In de Beschouwing aandachtsgebieden en groepsrisico wordt die methodiek uitgelegd en worden discussiepunten benoemd en het standpunt van provincies uitgelegd. De beschouwing is geschreven ter informatie van de bestuurders van provincies en gemeenten die deelnemen aan de strategische adviesgroep MOV. In strategische adviesgroep MOV wordt samen met het ministerie IenW de modernering van het omgevingsveiligheidbeleid besproken.

Download de publicatie
Publicatiedatum
1februari2018
Opsteller

EV-specialisten van de provincie Zuid-Holland, Omgevingdienst Midden- en West-Brabant, DCMR Milieudienst Rijnmond en gemeente Rotterdam.

Type DocumentPraktijk en uitvoering