Besluitvormingsmodel projecten Rotterdam

Samenvatting

Om ervoor te zorgen dat Externe Veiligheid structureel en adequaat wordt meegenomen in ruimtelijke plannen, heeft de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam het Besluitvormingsmodel Projecten Rotterdam (BPR) ontwikkeld. Het doel van het BPR is om door eenduidigheid in het onderscheiden van fasen en het hanteren van gelijke begrippen tot een betere sturing van projecten te komen. Het BPR is daarmee een communicatiemiddel tussen opdrachtgevers, directie, projectleiders en projectmedewerkers. Steeds staat de vraag centraal naar welke besluitvorming wordt toegewerkt.

Download de publicatie
Publicatiedatum
februari2008
Opsteller

DCMR Milieudienst Rijnmond

Type DocumentPraktijk & uitvoering