Bestuurlijke urgentie en groepsrisico als proces

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Dit rapport is gemaakt in het kader van het Verbeterprogramma verantwoordingsplicht groepsrisico. Doel is het vergroten van de bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid en het draagvlak, evenals het efficiënt en praktisch uitvoerbaar maken van de aansluiting van de verantwoordingsplicht op de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt.

Download de publicatie
Publicatiedatum
25juni2012
Opsteller

RIVE, VNG

Type DocumentAchtergrondinformatie