Brief inzake schadevergoedingen BEVI

Samenvatting

Toelichting op het rijksvergoedingenbeleid bij het aanpassen van milieuvergunningen aan BEVI. De brief gaat in op enkele procedurele aspecten voor het verlenen van financiële vergoedingen als bedoeld in Titel 15.4 van de Wet milieubeheer en het daarmee samenhangende schadevergoedingenbeleid mede in relatie tot de saneringen van vuurwerkbedrijven en LPG-tankstations."

Download de publicatie
Publicatiedatum
februari2009
Opsteller

VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie