Brieven IPO, VNG en Provincie Zuid-Holland inzake Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Op donderdag 19 maart 2009 wordt in het Algemeen Overleg gesproken over het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Het IPO, de VNG en de provincie Zuid-Holland hebben hun visie daarop kenbaar gemaakt.

Download de publicatie
Publicatiedatum
maart2009
Opsteller

IPO, VNG en Provincie Zuid-Holland

Type DocumentAchtergrondinformatie