Brzo-jaarverslag Zeeland

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

In dit verslag wordt ingegaan op de activiteiten die door de provincie Zeeland binnen het domein van het Brzo in 2008 zijn uitgevoerd. In het rapportworden de rapportagetermijnen, geconstateerde overtredingen, beoordeling van de veiligheidsbeheerssystemen en de coördinatie en intensivering van de samenwerking uitgebreid behandeld.

Download de publicatie
Publicatiedatum
mei2009
Opsteller

provincie Zeeland

Type DocumentPraktijk & uitvoering