CO2 onder de Grond

Samenvatting

In dit rapport wordt ingegaan op nut en noodzaak van CO2 afvang en opslag.

Download de publicatie
Publicatiedatum
oktober2009
Opsteller

Ministerie van Economische Zaken/VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie