CO2 onder de Grond

SamenvattingIn dit rapport wordt ingegaan op nut en noodzaak van CO2 afvang en opslag.
Download de publicatie
Publicatiedatum
oktober2009
Opsteller

Ministerie van Economische Zaken/VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie