CO2 onder de Grond

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

In dit rapport wordt ingegaan op nut en noodzaak van CO2 afvang en opslag.

Download de publicatie
Publicatiedatum
oktober2009
Opsteller

Ministerie van Economische Zaken/VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie