Contourennota externe veiligheid

Samenvatting

Risicodifferentiatie bij ruimtelijke planvorming. De nota geeft bestuurders een extra handvat cq hulpmiddel voor onderbouwing van bestuurlijke besluiten rond planprocedures. Het biedt voor ambtenaren en andere betrokkenen bij ruimtelijke planvorming inzicht in de afwezigingen die aan de orde zijn bij planvorming versus de impact en te nemen maatregelen in het kader van externe veiligheid.

Download de publicatie
Publicatiedatum
16juli2010
Opsteller

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Type DocumentPraktijk & uitvoering