Convenant inzake de samenwerking bij de controle van gevaarlijke gassen in importcontainers

Samenvatting

Het convenant bevat de afspraken die gemaakt zijn door diverse inspecties om de sturing en handhaving van importcontainers met gevaarlijke gassen te verbeteren. In de brief aan de Tweede Kamer worden ze toegelicht.

Download de publicatie
Publicatiedatum
augustus2008
Opsteller

diverse inspecties

Type DocumentPraktijk & uitvoering