Eindrapport Basisnet spoor

Samenvatting

Eindrapportage van de “werkgroep Basisnet Spoor”. De werkgroep heeft het Basisnet Spoor ontworpen en uitgewerkt; de resultaten zijn vastgelegd in deze eindrapportage.

Download de publicatie
Publicatiedatum
20september2011
Opsteller

werkgroep Basisnet Spoor

Type DocumentAchtergrondinformatie