Evaluatie QRA-voorschriften opslag en transport brandbare vloeistoffen

Samenvatting

In het onderzoek is de methodiek geëvalueerd die in Nederland gebruikt wordt voor het bepalen van de risico’s van opslag en transport van brandbare vloeistoffen. De methodiek geeft de mogelijkheid en de gevolgen van een explosie bij activiteiten met brandbare vloeistoffen goed weer. Wel zijn er enkele voorstellen gedaan om de rekenmethodiek op specifieke punten verder te verbeteren

Download de publicatie
Publicatiedatum
2010
Opsteller

RIVM

Type DocumentAchtergrondinformatie