Evaluatie Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Samenvatting

Dit onderzoek evalueert de toepassing van het groepsrisicobeleid met verantwoordingsplicht bij inrichtingen met gevaarlijke stoffen en het transport van gevaarlijke stoffen (per spoor). Het onderzoek heeft betrekking op twee domeinen: de Wet milieubeheer (Wmbesluiten) en de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro-besluiten en projectbesluiten).

Download de publicatie
Publicatiedatum
31augustus2010
Opsteller

VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie