Externe Veiligheidsrisico's op provinciale wegen in Gelderland

Samenvatting

Het onderzoeksrapport verschaft inzicht in het huidige en het toekomstige Plaatsgebonden Risico (PR) en Groepsrisico (GR) van transporten van gevaarlijke stoffen over provinciale wegen. Op basis van de resultaten is bekeken of een provinciaal basisnet voor Gelderland wenselijk is of dat er op een andere manier de risico’s langs de provinciale wegen beschouwd worden. Een samenvatting van het onderzoek is bijgevoegd.

Download de publicatie
Publicatiedatum
januari2011
Opsteller

provincie Gelderland

Type DocumentPraktijk & uitvoering