Externe veiligheid en ruimtelijke ordening, rolverdeling overheden

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

In dit eindrapport zijn de uitkomsten opgenomen van het onderzoek naar het effect van de inwerkingtreding van de nieuwe Wro op het beleidsveld van externe veiligheid. Het onderzoek heeft het karakter van een quickscan.

Download de publicatie
Publicatiedatum
2december2008
Opsteller

Arcadis iov projectgroep 'Externe Veiligheid in de Wro'

Type DocumentAchtergrondinformatie