Externe veiligheid in de gemeentelijke RO praktijk

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Inventariserend onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de groepsrisicoverantwoording voor ruimtelijke plannen binnen de gemeenten in de provincie Groningen

Download de publicatie
Publicatiedatum
maart2010
Opsteller

provincie Groningen

Type DocumentAchtergrondinformatie