Externe veiligheid in ruimtelijk plannen, handreiking

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

De handreiking bevat een stappenplan aan de hand waarvan het onderdeel externe veiligheid in ruimtelijke plannen op een praktische en efficiënte wijze kan worden doorlopen.

Download de publicatie
Publicatiedatum
december2005
Opsteller

provincie Friesland

Type DocumentPraktijk & uitvoering