F-Seveso, Study of the effectiveness of the Seveso II Directive

Samenvatting

Onderzoek naar de effectiviteit van de Europese Seveso II richtlijn (F-Seveso), in opdracht van de Europese Commissie. In het onderzoeksrapport (met annex A en B) wordt geconcludeerd dat de richtlijn de veiligheid bij de Seveso-bedrijven naar een hoger niveau heeft gebracht. Een nadeel is dat de richtlijn in ieder land op een andere manier in nationale regelgeving is vertaald. Vooral multinationals hebben daar last van.

Download de publicatie
Publicatiedatum
augustus2008
Opsteller

European Virtual Institute for Integrated Risk Management

Type DocumentAchtergrondinformatie