Friese handreiking verantwoording groepsrisico

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Deze handreiking geeft aan hoe gemeenten met de verantwoording van het groepsrisico om kunnen gaan en wat dit kan betekenen voor de ruimtelijke ontwikkeling in die gemeente. De handreiking over de verantwoording van het groepsrisico geeft ook duidelijkheid in het besluitvormingsproces rondom die verantwoording: wie wordt wanneer betrokken, welke informatie moet worden aangereikt aan wie en welke informatie krijgt men dan terug en wat wordt vervolgens met die informatie gedaan? In deze handreiking staat ook welke onderdelen in de verantwoording van het groepsrisico wettelijk moeten worden meegenomen en worden getoetst door de provincie. Zo wordt voor de gemeenten inzichtelijk gemaakt wat verwacht wordt bij de verantwoording van het groepsrisico.

Download de publicatie
Publicatiedatum
juni2006
Opsteller

Provincie Friesland

Type DocumentPraktijk & uitvoering