Groepsrisico Chemie sterk afgenomen

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

De VROM-Inspectie heeft in 2005 en begin 2006 onderzoek gedaan naar de situatie bij (VR-plichtige) BRZO-bedrijven in Nederland. Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat bij de chemische industrie in Nederland het groepsrisico is teruggelopen. De door de rijksoverheid vastgestelde oriëntatiewaarde wordt nagenoeg nergens overschreden.

Download de publicatie
Publicatiedatum
oktober2006
Opsteller

VROM-Inspectie

Type DocumentAchtergrondinformatie