Groepsrisico op de kaart gezet

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Het RIVM heeft in samenwerking met TNO twee methoden uitgewerkt om in een bepaald gebied de kans op een ongeval met een groot aantal slachtoffers (het groepsrisico) inzichtelijker te maken. Uitgangspunt is een zogeheten gebiedsgerichte benadering. Het onderzoek is in twee rapporten weergegeven. Het hoofdrapport beschrijft hoe je de methoden kunt toepassen. Het toelichtende rapport gaat in op de onderzoeksmethode.

Download de publicatie
Publicatiedatum
november2007
Opsteller

RIVM

Type DocumentAchtergrondinformatie