Handboek buisleidingen in bestemmingplannen

Samenvatting

Het "Handboek buisleidingen in bestemmingsplannen” dat dateerde uit 2010 is geactualiseerd met ervaringen vanuit de praktijk en toevoegingen van wet- en regelgeving. Deze update (2016) bevat de latere uitwerkingen voor buisleidingen zoals in het Bevb, Revb, Handleidingen rekenmethodieken buisleidingen, BarRO, en voortschrijdende inzichten. Tevens zijn nieuwe onderwerpen aan het handboek toegevoegd zoals leidingstroken en windturbines in relatie tot buisleidingen. Ook is in deze actualisatie de leesbaarheid sterk vergroot en zijn teksten verduidelijkt.

Download de publicatie
Publicatiedatum
1oktober2016
Opsteller

I en M

Type DocumentWet- en regelgeving