Handleiding populatieservice

Samenvatting

<p>De populatieservice is bedoeld voor het verstrekken van populatiegegevens ten behoeve van risicoberekeningen in SAFETI-NL, RBM II, Carola en Gevers. De informatie hiervoor is (hoofdzakelijk) afkomstig uit de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG).</p>

Download de publicatie
Publicatiedatum
1juli2018
Opsteller

Projectgroep Deelprogramma Informatie- en kennisinfrastructuur

Type DocumentPraktijk en uitvoering