Handleiding populatieservice Gevers

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Het doel van deze handleiding is gebruikers van het Geïntegreerde Externe Veiligheid Reken Systeem voor civiele luchthavens, oftewel GEVERS, in staat te stellen de populatie service te benutten voor het verkrijgen van actuele bevolkingsgegevens t.b.v. groepsrisicoberekeningen, die direct in GEVERS gebruikt kunnen worden. Deze beknopte handleiding is een voorlopige handleiding. Deze handleiding zal op termijn worden opgenomen in de algemene handleiding voor de populatieservice.

Download de publicatie
Publicatiedatum
1december2016
Opsteller

Jan Heckman

Type DocumentPraktijk en uitvoering