Handleiding risicoberekeningen Bevb

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

De Handleiding bevat regels met betrekking tot de berekening van de risico's van de buisleiding. Tevens is hierin het gebruik van afwijkende rekenmethodiek beschreven.

Download de publicatie
Publicatiedatum
december2010
Opsteller

ministerie van VROM

Type DocumentAchtergrondinformatie