Handleiding risicoberekeningen Bevb versie 2.0

Samenvatting

De nieuwe Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb Regeling externe veiligheid buisleidingen ) is op 1 juli 2014 van kracht geworden. In deze regeling wordt de rekenmethodiek voor chemicaliënleidingen samengevoegd met de rekenmethodieken voor hogedruk aardgasleidingen en buisleidingen met aardolieproducten.

Download de publicatie
Publicatiedatum
1juli2014
Opsteller

RIVM

Type DocumentAchtergrondinformatie