Handreiking ev in bestemmingplannen

Samenvatting

Deze handreiking beschrijft aan de hand van een stappenplan hoe het aspect externe veiligheid kan worden meegenomen bij het opstellen van een bestemmingsplan

Download de publicatie
Publicatiedatum
november2006
Opsteller

Provincie Zeeland

Type DocumentPraktijk & uitvoering