Handreiking risicozonering windturbines

Samenvatting

Externe veiligheid speelt ook bij windturbines een rol. In het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling zijn daarom eisen opgenomen. Het gaat daarbij om risicocontouren en ontwerpnormen. Het Handboek Risicozonering Windturbines geeft invulling aan de risicomethodiek voor windturbines.

Download de publicatie
Publicatiedatum
20mei2020
Opsteller

Rijkswaterstaat | DNV GL

Type DocumentPraktijk en uitvoering