Hoofdrapport Modernisering Omgevingsveiligheid in de praktijk

Samenvatting

Uit de inspraakreacties op het Besluit Kwaliteit Leefomgeving is naar voren gekomen dat overheden en bedrijfsleven de gevolgen van de modernisering niet goed kunnen overzien. Het gaat dan specifiek over de aanwijzing van de aandachtsgebieden, de voorschriftengebieden en de nieuwe categorie ‘zeer kwetsbare gebouwen en locaties’. Er zijn zorgen over de kansen en beperkingen voor het ruimtegebruik bij de aanwijzing van aandachtsgebieden. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan vier onderzoeksbureaus en een vertegenwoordiging van omgevingsdiensten opdracht gegeven om te laten zien hoe het nieuwe beleid in de praktijk werkt. Het hoofdrapport en het verslag van de bespreking hiervan in de begeleidingscommissie treft u hier aan. Dit onderzoek zal onderdeel uitmaken van het in voorbereiding zijnde rapport ‘Nu al eenvoudig en beter: veilig ontwerpen’, dat in het voorjaar van 2017 zal verschijnen.

Download de publicatie
Publicatiedatum
19oktober2016
Opsteller

Arcadis, AVIV, Antea Group, Royal HaskoningDHV, Samenwerkende RUD's

Type DocumentAchtergrondinformatie