Inspectieprogramma BRZO-99 2007-2011, regio West

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Volgens het BRZO'99 moeten de overheden in een bestuurlijk vastgesteld inspectieprogramma vastleggen hoe zij de BRZO-taken gaan uitvoeren. Dit inspectieprogramma geeft invulling aan deze verplichting. Het programma is opgesteld voor de uitvoering van BRZO-taken in de BRZO-regio West. Dit gebied beslaat Noord- en Zuid-Holland. Het inspectieprogramma heeft tot doel om in deze regio te komen tot een gezamenlijke, efficiënte en effectieve uitvoering van de BRZO-taken.

Download de publicatie
Publicatiedatum
februari2007
Opsteller

provincie Noord-Holland en Zuid-Holland

Type DocumentPraktijk & uitvoering