Kamerbrief over Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 2019 en aanpak Basisnet 2018

Samenvatting

In deze Kamerbrief doet Staatssecretaris Van Veldhoven verslag over de werking van het Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in 2019. Daarnaast gaat de staatssecretaris in op de aanpak voor een robuust Basisnet in 2028. Het Basisnet is een stelsel voor de beheersing van risico's bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor.

Download de publicatie

Kamerbrief basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

Publicatiedatum
13juli2020
Opsteller

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Type DocumentAchtergrondinformatie