Kwaliteit externe veiligheid in het ruimtelijk planproces

Samenvatting

In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek naar de kwaliteit van de externe veiligheid in het ruimtelijke ordeningsproces. Aanleiding van het onderzoek was de conclusie, na vier jaar programmafinanciering, dat externe veiligheid (in feite het groepsrisico) niet voldoende en niet op de gewenste manier (juridisch én inhoudelijk) in het RO-proces wordt meegenomen.

Download de publicatie
Publicatiedatum
6april2011
Opsteller

provincie Zuid-Holland

Type DocumentPraktijk & uitvoering