Kwaliteitsslag Brzo

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Onderzoek naar de manier waarop de veiligheidsprocedures en de milieuvergunningen kunnen worden getoetst en gecontroleerd van bedrijven die geen veiligheidsrapportage hoeven op te stellen maar die wel een aanzienlijk extern veiligheidsrisico opleveren (Pbzo-bedrijven).

Download de publicatie
Publicatiedatum
februari2006
Opsteller

Regio Noord- en Midden-Limburg, Regio Zuid-Limburg

Type DocumentPraktijk & uitvoering