LPG modal shift Rotterdam-Tiel

Samenvatting

Onderzoek naar de haalbaarheid (een deel van) het wegvervoer van LPG te vervangen door vervoer per binnenvaartschip, zodat het LPG-vervoer over de weg afneemt. Gebleken is dat er voldoende volume in aanmerking komt om een modal shift van weg naar water te organiseren.

Download de publicatie
Publicatiedatum
juni2009
Opsteller

ministerie Verkeer en Waterstaat

Type DocumentAchtergrondinformatie