Leven met risico's

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Handreiking die gemeenten in het Rijnmondgebied helpt bij het (verder) ontwikkelen van een samenhangende visie op externe veiligheid. De handreiking helpt gemeenten om aan alle betrokkenen duidelijk te maken op welke plaatsen sprake is van risico's en wat de afwegingen geweest zijn om die risico's te accepteren. Zo kan in alle openheid duidelijkheid ontstaan voor overheid, burgers en bedrijven over minimalisering van externe veiligheidsrisico's.

Download de publicatie

Handreiking

Publicatiedatum
februari2006
Opsteller

gemeenten Spijkenisse, Albrandswaard, Maassluis en Rotterdam, de stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Type DocumentPraktijk & uitvoering