Nederlandse technische afspraak NTA 8000

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Specificatie voor een managementsysteem voor risico's van buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen in de beheerfase.

Download de publicatie

NTA 8000

Publicatiedatum
april2009
Opsteller

Diverse organisaties

Type DocumentAchtergrondinformatie