Nieuwe taken brandweer Noord en Middden Limburg proceduremap

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

De regionale brandweerorganisaties Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg hebben een start gemaakt met hun nieuwe taak: advisering over milieuvergunningen en ruimtelijke plannen. De brandweerorganisaties hebben onderzocht hoe ze deze taak gaan uitvoeren, hoe ze daarbij met de gemeenten gaan samenwerken en welke personele capaciteit ze in de toekomst voor deze taak nodig hebben. De rapportage van Noord- en Midden-Limburg bevat een set procedures en werkprocessen voor de nieuwe adviestaak.

Download de publicatie
Publicatiedatum
2005
Opsteller

Provincie Limburg

Type DocumentPraktijk & uitvoering