Notitie tabel personenaantallen Externe Veiligheid Populatieservice

Samenvatting

In deze notitie is een toelichting gegeven op de tabel met personenaantallen Externe Veiligheid. Deze tabel is bedoeld voor het bepalen van populatiedichtheden bij het berekenen van het Groepsrisico. Er is een geactualiseerde versie ontwikkeld van de tabellen 16.2 en 16.3 uit de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. De actualisatie heeft haar weerslag op zowel de opzet van de tabellen als de gehanteerde aantallen.

Download de publicatie
Publicatiedatum
12maart2018
Opsteller

John van Grunsven en Felix van der Meijden

Type DocumentPraktijk en uitvoering