Onderzoek verantwoording groepsrisico in het milieuspoor

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Bij de afweging van het groepsrisico wordt niet alleen naar afgebakende milieuaspecten gekeken, maar er bestaan ook verschillende relaties met diverse verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag. Doel van het onderzoek is een analyse van het proces van verantwoording van het groepsrisico bij (milieu)vergunningverlening in de praktijk en de relatie daarvan met de ruimtelijke ordening, resulterend in een rapport waarin de bevindingen zijn beschreven. Op basis van de resultaten van het onderzoek is een gewenste (‘ideale’) procedure voor de verantwoording groepsrisico bij de omgevingsvergunningverlening (Wabo activiteit milieu) opgesteld.

Download de publicatie
Publicatiedatum
augustus2012
Opsteller

DCMR Milieudienst Rijnmond en DHV

Type DocumentAchtergrondinformatie