Plan van aanpak Basisnet

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Doel van het plan van aanpak Basisnet is het krijgen van een wettelijk verankerd (Basis)net voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, weg en water.

Download de publicatie

Plan van aanpak Basisnet

Publicatiedatum
mei2006
Opsteller

Ministerie van V&W

Type DocumentAchtergrondinformatie