Plan van aanpak risicosaneringen BEVB

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Informatiepakket betreffende saneringsverplichtingen voor leidingexploitanten na de introductie van het Besluit externe veiligheid Buisleidingen (BEVB).

Download de publicatie
Publicatiedatum
maart2011
Opsteller

Gasunie

Type DocumentAchtergrondinformatie