Praktijkvoorbeeld adviesnota Strijp S

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Het voorbeeld toont duidelijk aan hoe het college van Burgemeester en Wethouders na een integrale afweging van alle vp-elementen tot besluitvorming is gekomen. Het voorbeeld geeft vooral de bestuurlijke overwegingen. De technische documentatie dient als achtergrond. De commissie constateert dat hier het verantwoordingsproces is uitgevoerd op een wijze zoals het landelijke risicobeleid wordt beoogt. Het voorbeeld bevat helaas geen aanduiding hoe het één en ander nu juridisch verankerd gaat worden. De voorbeeldgemeente onderkent het belang hiervan en is dit onderdeel thans nog aan het uitwerken.

Download de publicatie
Publicatiedatum
april2007
Opsteller

Gemeente Eindhoven

Type DocumentPraktijk & uitvoering