Praktijkvoorbeeld input bestemmingsplan industrieterrein Habraken

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Dit rapport vormt input voor een bestemmingsplan en het betreft in die zin dan ook geen advies. De planlocatie betreft de ontwikkeling van een industrieterrein nabij een vliegveld. Het is van belang bij de bestudering hiervan in het achterhoofd te houden dat: een geschikt berekeningsmodel hiervoor ontbreekt, er is dus een alternatieve methode toegepast om met het groepsrisico om te gaan; er gekozen is voor directe verankering van personendichtheden. Dit is een optie die problematisch is vanuit het oogpunt van handhaving. In de gegeven situatie is het echter een goede mogelijkheid; concrete invulling van de brandweer ontbreekt; bij een eventuele overname van dit advies moet goed bepaald worden of dezelfde uitgangspunten kunnen gelden.

Download de publicatie
Publicatiedatum
mei2005
Opsteller

Oranjewoud

Type DocumentPraktijk & uitvoering