Praktijkvoorbeeld verantwoording groepsrisico bij een LPG tankstation

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Dit is een casus waarin de verantwoording van het groepsrisico wordt uitgewerkt. Het geeft antwoord op vragen die betrekking hebben op LPG-tankstations zoals bijvoorbeeld de invloed van de verblijftijdcorrectie en de invloed van verschil in personendichtheden.

Download de publicatie
Publicatiedatum
augustus2005
Opsteller

Oranjewoud

Type DocumentPraktijk & uitvoering