Praktijkwerkboek externe veiligheid in ruimtelijke plannen

Dit document is gearchiveerd. 

Samenvatting

Het praktijkwerkboek externe veiligheid in ruimtelijke plannen biedt informatie over de wijze waarop Zeeuwse gemeenten om zouden kunnen gaan met de ruimtelijke aspecten die verband houden met het aspect externe veiligheid. Het praktijkwerkboek richt zich daarmee primair op de opstellers van bestemmingsplannen: medewerkers van gemeenten en adviesbureaus. Het boek kan behulpzaam bij het opstellen van ruimtelijke plannen voor een aantal concrete plansituaties

Download de publicatie
Publicatiedatum
18maart2008
Opsteller

Provincie Zeeland/RBOI

Type DocumentAchtergrondinformatie