Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2017

Samenvatting

De Impuls Omgevingsveiligheid 2015 – 2018 bestaat uit vier deelprogramma’s van de decentrale overheden, waarbij de provincie Zuid-Holland als adressant optreedt. Het programma sluit aan op de modernisering van het omgevingsveiligheidbeleid van het ministerie IenM en houdt rekening met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018.

Download de publicatie
Publicatiedatum
1november2016
Opsteller

Marlouce Biemans

Type DocumentPraktijk en uitvoering