Project veiligheidscontour Sloegebied

Samenvatting

Het bevoegd gezag kan op grond van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), dat sinds oktober 2004 van kracht is, een veiligheidscontour vaststellen rond een gebied waar risicovolle inrichtingen liggen. De contour geeft de grens aan tot waar de plaatsgebonden risicocontour (10-6 PR) van bedrijven mag uitbreiden. Binnen de veiligheidscontour is woningbouw, of de bouw of vestiging van andere kwetsbare objecten, niet toegestaan. Om ervaring met het instrument veiligheidscontour op te doen, zijn drie pilotprojecten uitgevoerd. Het Sloegebied is daar één van.

Download de publicatie
Publicatiedatum
december2005
Opsteller

Provincie Zeeland

Type DocumentPraktijk & uitvoering